System Kontroli Dostępu

 

 

Rolą systemu Kontroli Dostępu jest ograniczenie dostępu
osobom nieupoważnionym do chronionych pomieszczeń
w budynku.W firmie chroni przed stratami materialnymi, a także przed
niekontrolowanym dostępem do dokumentów i materiałów
niejawnych. Może rejestrować czas pracy pracowników,
pozwala na tworzenie szczegółowych raportów o wejściach
do pomieszczeń.


W szkołach podnosi bezpieczeństwo uczniów, uniemożliwia wejście
osób postronnych na teren budynku, co znacząco ogranicza coraz
częściej pojawiający się problem handlu narkotykami. Uniemożliwienie uczniom opuszczenia szkoły poza wyznaczonymi godzinami, eliminuje problem ucieczek i korzystania z używek poza budynkiem szkoły.


W przedszkolach i żłobkach wspomaga personel w ochronie podopiecznych przed kontaktem z niepowołanymi osobami oraz ułatwia rozliczanie godzin.

 

Kontrola przejścia z czytnikiem kart zbliżeniowych teraz tylko 299 netto! ->zapytaj o szczegóły